§ 12. Regnskab og revision

12.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse mes god regnskabsteknik og før offentliggørelse være underskrevet af de valgte revisorer i sin helhed.

12.2

For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer, og for 1 år 2 revisorsuppleanter. Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens regnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisionsarbejdet giver anledning til.

12.3

Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Revisorerne foretager mindst et uanmeldt kasseeftersyn pr. år.