4. Vand

4.1

Der åbnes og lukkes for vandet, når bestyrelsen finder det forsvarligt. En af bestyrelsen udpeget person har til enhver tid ret til at tilse vandinstallationerne i haverne.

4.2

Vanding af haverne med vandslange må kun foregå før kl. 10.00 og efter kl. 17.00.

4.3

Der må kun vandes manuelt med slange/kande. Det er ikke tilladt at vande græsplæner.

4.4

Havevanding med turbine og andre stationære vandingsmetoder er ikke tilladt.

4.5

Det er forbudt at tilslutte private stik til foreningens vandinstallationer.

4.6

Professionelle vandingsanlæg er dog undtaget, hvis disse er godkendt af bestyrelsen.

4.7

Soppebassiner er tilladte, dog således at de max må have en størrelse på 200 liter.