1. Almindeligt

1.1

Lejeren forpligter sig til enhver tid at overholde de af foreningen lovligt vedtagne regler og bestemmelser.

1.2

Al unødig støj må af hensyn til naboerne dæmpes mest muligt.