Venteliste

Ventelistebestemmelser

 1. Der er 25 pladser på ventelisten. Der åbnes for opskrivning til ventelisten når der er 10-15 pladser ledige. Åbning af ventelisten kan ikke forudsiges. Derfor kan man ikke forvente det sker hvert år.
 2. Dato for opskrivning annonceres på foreningens opslagstavle senest 2 måneder før opskrivning.
  Det bliver ikke nødvendigvis annonceret på foreningens hjemmeside.
 3. Ved opskrivning møder man møder personligt op ved foreningens kontor medbringende billedlegitimation, 250 kr. + 150 kr. kontant. De 250 kr. dækker tilmelding på ventelisten, medlemskab af Kolonihaveforbundet, samt administration. De 150 kr. dækker det første års ventelistegebyr.
 4. Det koster 150 kr. om året at stå på ventelisten. Sletning af listen sker hvis det årlige gebyr ikke betales eller hvis opkrævningen returneres til foreningen på grund af adresseændring. Der udsendes ikke rykkerbreve. Adresseændring meldes til foreningens formand.
 5. Man kan altid se hvilket nummer man er på ventelisten på foreningens opslagstavle og/eller henvende sig til bestyrelsen om dette.
 6. Ventelistemedlemmet får direkte besked via telefon, mail eller post hvis der er en have ledig.
 7. Man må sige nej til et tilbud om have 2 gange. Tredje gang skal man tage haven ellers slettes man af listen.

Når man lejer en have

 • Ved overtagelse af en have betales et depositum på 3000 kr. Depositum tilbagebetales ved afståelse af haven, med mindre særlige omstændigheder (eks. misligholdelse, mgl. betaling) kræver et fradrag.
 • En have kan være med eller uden hus/skur. Ved overtagelse af en have med hus/skur køber man bebyggelsen efter en fastsat vurderingspris.
 • Det koster 3.000 kr. om året (2023) at leje en have, samt depositum på fællesnøgle på 260kr. (2022).
 • Der kan stå to personer på lejekontrakten.
 • Der følger glæder, pasning af sin have (skulle gerne gå op i en højere enhed med glæderne) og forpligtelser med, når man vælger at leje en have i foreningen.

Foreningens vedtægter og ordensregler kan læses på hjemmesiden.

Offentlig venteliste

Næste opskrivning

Som det er nu, går der 5-6 år mellem opskrivningerne på ventelisten.
Da sidste opskrivning var i 2017, må det formodes, at næste opskrivning tidligst finder sted i 2024.

Havebladet

Kolonihaveforbundet sender ikke længere Havebladet ud til de opskrevne på ventelisten. Til gengæld kan du læse det online.
Læs Havebladet her