2. Bygninger

2.1

Ved tilbygning eller omforandring skal lejeren henvende sig til bestyrelsen med et skriftligt forslag (skitse) visende, hvorledes lejeren har tænkt sig det udført. Herefter skal bestyrelsen skriftligt godkende eller eventuelt give afslag, før lejeren påbegynder tilbygning eller omforandring af bebyggelsen. Dette gælder også for nyopførelse af kolonihavehuse.

2.2

Hvis der ved havens indgang er anbragt en låge, skal denne åbne ind i haven.

2.3

Haven skal være forsynet med nummer, som let kan ses fra indgangen.

2.4

Solcelleanlæg må udelukkende opsættes på huset og skal være anti-refleksbehandlet.