7. Andet

7.1

I randbeplantningen omkring kolonihaveforeningen, samt på foreningens område, må der ikke henkastes eller opbevares have- og eller anden form for affald, byggematerialer m. m.

7.2

Husholdningsaffald til den kommunale dagrenovation afleveres i de opstillede containere.

7.3

Kæledyr må medtages i haveforeningen, men skal holdes inden for eget havelod. Uden for havelod skal kæledyr holdes i snor.

7.4

Luftning af hunde må ikke foregå i haveforeningen. Eventuelle ekskrementer skal fjernes af hundeejeren.

7.5

Der må ikke efterlades hunde og andre husdyr i have eller hus uden opsyn.

7.6

Det er forbudt at fodre vilde katte.