6. Færdsel

6.1

Al parkering mellem husene og på havegangene er forbudt, det gælder motorkøretøjer, cykler, knallerter mm. Cykler, knallerter, barnevogne mm. henvises til haverne eller stativerne, og bilparkering henvises til området uden for indgangen til foreningen. Parkeringen skal så vidt mulig være skråparkering.

6.2

Bilkørsel skal begrænses til kørsel med dårligt gående eller i forbindelse med af- og pålæsning af varer.

6.3

Medlemmerne har ansvaret for gæster og egne børns færden i haveforeningen. Mindre børn skal ledsages af en voksen på foreningens toiletter.