Affald

Dagrenovation

Bag ved toilethuset står 2 containere, der er beregnet til almindeligt affald – herunder køkkenaffald.

Affaldssortering

Fra sæsonen 2017 skal vi sortere vores affald.
Det betyder, at du skal sortere dit almindelige affald, og bruge de nye containere til:

  • plast
  • metal
  • elektronik

Miljøfarligt affald

Når du afleverer miljøfarligt affald, skal du sætte det oven på det grå skab, som står ved toilethuset.
Herefter låser foreningens havemænd det ind i skabet.

Storskrald

Der kommer container til storskrald 1-2 gange i løbet af sæsonen.
Når der kommer container, sætter vi opslag i glasskabet.

Det er ikke muligt at aflevere dit storskrald, hvis der ikke er container. Du skal med andre ord selv opbevare det, indtil containeren er kommet.