§ 13. Foreningens opløsning

13.1

Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet have område, vil foreningens formue være at overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.

13.2

Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af de beløb såsom forudbetalt haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra foreningens som medlemmernes side. Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registeret på det pågældende tidspunkt.

13.3

Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Københavns Kommune og Kolonihaveforbundets Hovedbestyrelsesområde 1, kreds 1 er løbende.