§ 2. Formål og virke

2.1

Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte matrikel nr.188 Eksercerpladsen i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund, for området i sin helhed og indhold i gældende kontrakt med Københavns Kommune samt vedtægt for Kolonihaveforbundet, og nærværende vedtægt.

Det lejede område må alene anvendes til havebrug og der må på ingen måde foregå overnatning på det lejede.

2.2

Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet, og kreds 1.
Nærværende bestemmelser er at tinglyse som byrde på foreningens areal med påtaleret for Kolonihaveforbundet.

2.3

Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer.